Persoane cu dublă cetățenie nu pot Guverna in Romania

Art. 16  „Egalitatea în drepturi” din Constitutia Romaniei precizează : (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege. (3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul Read more about Persoane cu dublă cetățenie nu pot Guverna in Romania[…]

X