CEDO-Conventia europeana a drepturilor omului

CEDO-Manual de drept european privind accesul la justiție ATENTIE MARE la Articolul 35 Condiţiile de admisibilitate 1. Curtea nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de recurs interne, aşa cum se înţelege din principiile de drept internaţional general recunoscute, şi într-un termen de 6 luni începând cu data deciziei interne definitive.

X