Programul Politic al Partidului S.O.S. ROMANIA

ANUNT

Inainte de a va pune sa cititi Programul Politic al Partidului S.O.S. Romania va rugam sa LUAȚI ÎN considerare ca acest program nu este finalizat. El este doar unul pentru ÎNREGISTRAREA partidului. Programul finalizat, va fi prezentat LA Congresul Partidului S.O.S. ROmania

De trei decenii, într-o așa zisă democrație originala, asistam la o continua degradare a societății în care trăim, degradare morala, degradare materiala, degradare spirituala.

De 30 de ani, fiecare partid sau alianță politică ce s-a perindat la putere a promis programe si măsuri ce urmau a fi luate şi mai toate sunau bine pe hârtie: prosperitate, creștere economică, pensii mai mari, investiții în infrastructură şi economie. Doar că prea puţine dintre efectele pozitive ale acestor măsuri au ajuns să fie simţite de noi toţi. Prin comparaţie cu potenţialul real al României, toţi am simţit că ceea ce am realizat reprezintă prea puţin şi s-a făcut prea lent.

În pofida schimbărilor la care suntem martori în fiecare zi, după 30 de ani, România nu a reuşit să-şi depăşească nivelul şi condiţia economică, rămânând în zona codaşă a Europei, cu un nivel de trai mult inferior mediei europene şi cu o structură economică incapabilă să valorifice eficient factorii interni şi externi ai dezvoltării şi modernizării.

Declanşarea crizei economice şi financiare internaţionale a scos în evidenţa dificultăţile pe care economiile naţionale le au în ceea ce priveşte capacitatea de adaptare la schimbările profunde pe care umanitatea le-a suferit şi le suferă nu numai ca urmare a dinamicii nemaiîntâlnite a progresului tehnic şi al deteriorării mediului natural, dar şi ca urmare a unei din ce în ce mai puternice implicări a politicului în economie.

România nu poate să nu ţină seama de acest proces la nivel global şi nu mai poate să nu acţioneze responsabil şi eficient la nivel naţional atât pentru protejarea cetăţenilor săi în faţa efectelor crizelor de toate genurile, cât şi pentru crearea condiţiilor unei dezvoltări durabile.

Greşelile post-decembriste ale guvernanţilor, introducerea unui barbar şi inutil program de austeritate în dispreţul clasei politice faţă de nevoile reale ale cetăţeanului au făcut ca instituţiile şi instrumentele pieţei să-şi piardă treptat funcţiile de reglare devenind din ce în ce mai mult un decor în spatele căruia s-a ascuns dezinteresul şi lipsa de responsabilitate a politicului faţă de social .

La nivel mondial, problematicile de mediu depind în principal de 3 factori: suprapopulaţia, epuizarea resurselor şi poluarea.

Ameninţările care ne influenţează şi pe noi sunt pe lângă criza economică globală, criza energetică, criza apei dulci, cea alimentară precum şi conflictele armate, terorismul o ameninţare asimetrică rară precedent.

La nivel naţional mediul a suferit în cei 30 de ani de libertate şi democraţie o adevărata ciuntire. Milioanele de metri cubi de lemn tăiat ilegal, exploatarea de resurse naturale cu tehnologii din secolul trecut şi poluarea au condus la fenomene fără precedent. Inundaţii, alunecări de terenuri, deşertizări şi infestări ale pânzei freatice sunt astăzi fenomene des întâlnite şi necombătute. Nu s-au luat măsuri nici măcar pentru combaterea efectelor, cauzele fiind încă ignorate.

În acest context de criza economică şi socială, de creştere a gradului de sărăcire a populaţiei, de degradare a sistemului de sănătate şi educaţie, de distrugere şi înstrăinare a patrimoniului natural şi cultural naţional, de iresponsabilitate şi corupţie a unei mari părţi a clasei politice şi de lipsa unei strategii viabile de dezvoltare pe termen lung, Partidul S.O.S. România prezintă cetăţenilor României o ofertă de politică alternativă.

Partidul” S.O.S. România” promovează o politică pentru oameni şi viaţă, o politică de transformare şi modernizare a societăţii româneşti, bazată pe principiul protejării şi îmbogăţirii resurselor vitale ale ţării : omul, resursele naturale, cultura şi tradiţiile naţionale.

• Luând în calcul contextul internaţional, recentele crize economice, financiare şi de securitate, dar şi situaţia în care se află România, S.O.S.RO. consideră recunoaşterea şi aplicarea regulilor dezvoltării durabile ca pe un factor esenţial al creşterii economice şi o condiţie principală a unui climat social echilibrat şi constructiv.
• Partidul S.O.S. România crede cu tărie că fiecare român merită să aibă un cuvânt de spus în deciziile care îl privesc, prin urmare vom lucra pentru a spori participarea cetăţeanului la toate nivelurile de guvernare, locală sau centrală.
• Partidul” S.O.S. România” consideră că societatea românească trebuie să înveţe să trăiască în limitele ecologice, în aşa fel încât generaţiile viitoare să beneficieze şi să nu sufere de pe urma practicilor generaţiei noastre.
• De asemenea, S.O.S.RO. consideră că este necesară o modificare de structură în ceea ce priveşte reformarea sistemelor publice şi nu doar redimensionarea lor, repoziţionarea administraţiei în procesul descentralizării şi nu doar simpla manipulare instituţională, refacerea filosofiei fiscal-bugetare şi nu doar asigurarea echilibrelor macroeconomice.

S.O.S.RO. consideră că este necesară o activitate politică de redimensionare a rolului statului prin întărirea rolului său ca garant al drepturilor constituţionale şi al bunei funcţionari a pieţelor.

S.O.S.RO. consideră că principalul mijloc de modernizare şi de ridicare a nivelului de trai îl constituie efortul propriu-naţional prin valorificarea potenţialului intern, lărgirea şi perfecţionarea pieţei interne, ridicarea nivelului de educaţie şi încurajarea iniţiativei antreprenoriale a capitalului autohton.

Tranzitia înspre modernitate a schimbat radical sistemul politic, social si economic, relatiile sociale, asteptarile si comportamentul cetatenilor. Societatea se diversifica, categoriile sociale cauta sa-si afirme identitatea, apar noi grupuri si forte sociale, actiunea lor politica si sociala se autonomizeaza, se diversifica. Traim într-o lume dinamica, aflata într-o continua prefacere. Complexitatea legaturilor dintre interesele sociale, acumularea factorilor de risc, reclama o tot mai mare responsabilitate, luciditate si rationalitate în actiunea politica. Programul nostru raspunde acestor sfidari si ofera solutii în folosul cetatenilor. Programul nostru politic concepe realist si pragmatic modernizarea si dezvoltarea durabila a României, pornind de la ideea ca numai îmbinarea orientarii spre eficienta economica si profit cu dimensiunea sociala si umana a progresului ofera sanse

egale de acces, pentru largi categorii sociale, la exercitarea unor drepturi cetatenesti universale precum dreptul la educatie, la sanatate sau la munca. Militam pentru o lume pasnica, pentru o societate ecologica si umana, pentru reducerea riscurilor vietii, pentru o dezvoltare economica si sociala care sa asigure îmbunatatirea standardului de civilizatie. Pornind de la starea actuala si de la reformele deja înfaptuite, sustinem, ca obiective prioritare în vederea integrarii demne în Europa, relansarea economiei, consolidarea mecanismelor pietei, dezvoltarea statului de drept si a democratiei, redobândirea încrederii în fortele proprii si reducerea decalajului dintre România si tarile dezvoltate. Pe termen scurt si mediu România trebuie sa realizeze standardele pentru integrarea în structurile institutionale europene si euroatlantice. Aceasta este problema noastra fundamentala. Raspunsul nostru consta în accelerarea proceselor de modernizare si dezvoltare pe temeiul consensului politic si social. Sansa noastra este coagularea în jurul acestor obiective a fortelor si competentelor sociale si politice moderne din România.

Lumea de astazi se confrunta cu probleme grave generate de reconstructia sistemului mondial de putere si de securitate ca urmare a globalizarii, a schimbarilor geostrategice provocate de disparitia sistemului comunist. Printre aceste probleme identificam: saracia si somajul, persistenta discriminarilor, mai cu seama în regiunile sarace si subdezvoltate, agravarea factorilor de risc în conservarea ecosistemului ca urmare a poluarilor multiple, aparitia a noi forme de tensiuni sociale si conflicte armate cu caracter local. În Europa Centrala si de Est, ca urmare a tranzitiei înspre modernitate, persista o serie de dificultati specifice. Desi s-au facut progrese, iar societatea româneasca nu mai este aceeasi ca în 1989, trecerea la un nou model de societate si civilizatie nu este lipsita de obstacole. În România exista saracie si saracie extrema, este poluare, mecanismele economiei de piata nu functioneaza înca la parametrii normali, ne confruntam cu lacune legislative, coruptia si nesiguranta cetateanului au ajuns fenomene sociale. În fata acestor probleme obiectivele noastre prioritare sunt:

 • Combaterea saraciei extreme si diminuarea saraciei. Pentru noi este deosebit de grav si îngrijorator faptul ca unul din doi cetateni traieste sub pragul saraciei. Avem un ansamblu de politici si instrumente orientate spre prevenirea saraciei, recuperarea din saracie si sprijin pentru cei saraci, dezvoltate în cadrul unor strategii sectoriale ce vizeaza: sistemul asigurarilor sociale, asistenta sociala, educatia, sanatatea, veniturile, locuintele, fiscalitatea, sustinerea grupurilor sociale cu un risc ridicat de saracire. Ne pronuntam pentru o politica activa de combatere a saraciei care are ca ax central relansarea economiei, demararea unui proces de dezvoltare durabila, în conditii de profit si generatoare de locuri de munca
 • Reformarea economiei este pentru noi cel mai important proces al tranzitiei si al schimbarii de sistem în care suntem angajati. Recunoastem ca s-au produs schimbari semnificative, ca au început sa functioneze institutii si forte ale economiei de piata. Cu toate acestea economia româneasca a înregistrat si multe dificultati care au dus ia întârzierea semnalelor pozitive ale schimbarii. Suntem constienti ca, în pofida transformarilor economice si sociale care au produs o noua realitate sociala, prin configuratia structurala a economiei si prin absenta performantelor sale durabile, România se plaseaza înca sub nivelul înregistrat de unele·tari în tranzitie din Europa Centrala. Pentru a reusi performanta integrarii în Uniunea Europeana sunt necesare intensificarea restructurarii economiei, eliminarea dezechilibrelor cronice si a celorlalte elemente care ne apropie de conditiile specifice subdezvoltarii.
 • Modernizarea structurilor de proprietate punând accent pe caracterul dinamic al proprietatii private, pe rolul acesteia în impulsionarea economiei sociale de piata, reconstituirea dreptului de proprietate si organizarii de ferme agricole modeme prospere. În întregul proces de schimbare a sistemului economic ne preocupa alegerea acelor strategii care îmbina performanta economica, profitul cu costuri sociale cât mai reduse. În opinia noastra, noua economie capitalista trebuie sa realizeze si resurse de preîntâmpinare a proceselor sociale polarizatoare.
 • Consolidarea statului de drept si eliminarea încercarilor de a modifica raporturile constitutionale privind separatia puterilor statului.
 • Dezvoltarea democratiei prin perfectionarea sistemului institutional si prin diversificarea modalitatilor de participare a cetatenilor la viata publica. Asigurarea functionarii reale a parteneriatului social, a dialogului dintre putere si societatea civila.
 • Institutii publice în slujba cetateanului, prin reformarea serviciului public, a autoritatii executive si a celei administrative astfel încât lupta împotriva coruptiei si principiul „nimeni nu este mai presus de lege” sa devina o realitate.
 • Respingerea extremismului politic, etnic sau religios. Suntem pentru un stat de drept care sa previna manifestarea extremismelor. De asemenea, militam pentru raspândirea valorilor umaniste ale culturii si pentru afirmarea mentalitatilor si conduitelor deschise înspre dialog, întelegere si colaborare între oameni si civilizatii.
 • Sustinerea reformelor care favorizeaza integrarea demna a României în UE si NATO. Înscrierea pe aceste coordonate ale sistemului relatiilor intemationale reprezinta, pe termen mediu si lung, sansa modernizarii societatii românesti. Suntem pentru consens national si politic în elaborarea si realizarea strategiilor adecvate pentru ca România sa fie acceptata ca tara cu drepturi depline în comunitatea statelor dezvoltate, fara însa a renunta la identitatea noastra nationala multimilenara, fara a distruge realizarile generatiilor anterioare si mai ales, fara a risca viitorul acestui neam.

Partidul S.O.S. ROMANIA are ca scop asigurarea unui climat politic şi social favorabil dezvoltării fiecarui individ în parte prin îmbinarea valorilor morale ale binelui comun, ale justiţiei, ale corectitudinii între partenerii de dialog social, cu ideile doctrinei umaniste, generatoare de bunastare.
A vând în vedere că personalitatea şi demnitatea umană se pot afirma numai în condiţiile existenţei unui anumit nivel de bunăstare, Partidul S.O.S.ROMANIA susţine interesele întreprinzătorilor particulari şi iniţiativa privată, pledează pentru solidaritate socială în folosul categoriilor defavorizate.

Partidul S.O.S.ROMANIA acţionează pentru dezvoltarea clasei de mijloc în România şi promovarea capitalului autohton.

Educaţia, instruirea, cunoaşterea sunt mijloace concrete de dobândire a libertăţii. Numai un om liber se poate exprima si afirma fara retineri in societate.

S.O.S.RO.urmareste redescoperirea valorilor astfel incat criteriul valorii umane sa fie mijlocul de selectie in societate, inclusiv in politica.

• Economia Romaniei poate fi prospera,
• Sistemul de educatie poate fi competitiv, principala resursa de performanta a Romaniei,
• Sistemul de sanatate poate fi modem si eficient,
• Securitatea sociala a cetatenilor romani poate fi garantata,
• Relatia dintre stat si cetatean poate fi regandita,
• Sistemul de justitie trebuie sa fie in slujba omului si a apararii drepturilor sale,
• Agricultura poate fi performanta,
• Romania are potential economic si cultural semnificativ,
• Romania are resurse uriase de inteligenta – locul fiecarei natiuni e dat valorile create de membrii sai de exceptie, de aceea varfurile constituie o bogatie nationala.

Este insa necesar ca acest potential si asemenea resurse sa fie responsabil administrate.
Experienţa ultimilor ani ne pune în poziţia de a trage o serie de învăţăminte privind modul în care trebuie să fie organizată şi să funcţioneze instituţional o entitate politică modernă care se revendică de la spiritul dreptei. Actualul context politic, în care grupuri oligarhice transpartinice încearcă să controleze agenda publică, justifică dorinţa electoratului de reformare a sistemului de partide şi a clasei politice. Este nevoie de un alt fel de politică şi de un alt fel de partid politic, care să răspundă acestei dorinţe.
Partidul” S.O.S.ROMANIA” se organizează pe temeiul următoarelor principii:

• îmbinarea democraţiei reprezentative cu democraţia participativă, prin implicarea membrilor de la baza partidului în activitatea politică şi programatică;
• recunoaşterea pluralismului de opinie şi a dialogului intern;
• asumarea responsabilităţii politice a fiecărei structuri de conducere faţă de electorat şi faţă de baza partidului;
• consolidarea comisiilor de specialitate;
• stabilirea criteriilor de evaluare a activităţii membrilor partidului.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

Partidul” S.O.S.ROMANIA”, considera ca factorul determinant în salvarea si relansarea demna a natiunii noastre este invatamantul. In acest sens punem în fata simpatizanților următoarele puncte de vedere:

 • Reformele inconsecvente, lipsite de profesionalism şi prost orchestrate luate de guvernele ultimilor 30 de ani au adus un prejudiciu major educaţiei din România. Instituţiile de învăţământ ar trebui administrate la nivel local, astfel încât rolul de educa să revină realmente profesorilor, învăţătorilor şi educatorilor;
 • Este vremea să realizăm că pentru o reformă eficientă a învăţământului trebuie să sporim calitatea profesională a cadrelor didactice şi să transformăm profesia didactică într-o profesie atractivă pe piaţa muncii;
 • Trebuie să dedicăm mai multe resurse intelectuale şi materiale pentru a crea oportunităţi educaţionale pentru tinerii defavorizaţi şi a reduce astfel rata analfabetismului funcţional ajuns la cote alarmante la noi în ţară;
 • Reformarea şi regândirea sistemului de învăţământ universitar nu ar trebui făcute pe considerente financiare, prin improvizaţii iresponsabile, ci pe criterii strict legate de calitatea actului de învăţământ.

Ca urmare,partidul S.O.S.ROMANIA isi propune
Elaborarea unui Proiect al Educaţiei din care să nu lipsească următoarele:

 1. Pregătirea pentru calitatea de cetăţean.
 2. Pregătirea profesională, care să ofere şansa unui trai decent.
 3. Stimularea libertăţii si competiţiei prin reducerea si simplificarea reglementarilor pentru acreditare atât la nivel preuniversitar cat si universitar.
 4. Clasificarea Universităţilor în funcţie de performanța academică şi concentrarea finanţării pentru cercetare şi dezvoltare pe Universităţile performante.
 5. Reabilitarea infrastructurii școlare cu tot ceea ce înseamnă ea și aducerea aceteia la standartele Ubiunii Europene
 6. Alinierea programei educaţionale la cel mai înalt standard din Europa.
 7. Reformarea învăţământului primar în scopul eliminării învăţării mecanice şi al dezvoltării gândirii creative, gândirii critice şi capacităţii de dezbatere prin învăţare experimentală.
 8. În primii ani de şcoală ( clasele 0-4) să se pună accentul pe formarea caracterelor şi nu pe acumularea de cunoştinţe.
 9. Consultarea cu mediul privat şi cu societatea civilă în vederea constituirii unui plan de susţinere şi dezvoltare a instituţiilor şcolare din zonele defavorizate economic.
 10. Consolidarea învăţământului profesional precum şi a şcolilor de arte şi meserii. Realizarea unui parteneriat între învăţământul profesional şi firmele beneficiare pentru pregătirea absolvenţilor în domeniile în care forţa de muncă înalt sau mediu calificată este deficitară.
 11. Creşterea progresiva a alocării de fonduri către Ministerul Educaţiei, asigurând-se un echilibru între creşterea remunerării cadrelor didactice, ameliorarea infrastructurii şi investiţia în cercetare şi dezvoltare.
 12. Introducerea unui cod etic obligatoriu pentru profesori, elevi şi studenţi.
 13. Evaluarea permanentă a cadrelor didactice. Adoptarea sistemului de evaluare utilizat în ţările europene cu un Sistem de învăţământ dezvoltat.
 14. Mărirea gradului de autonomie al Instituţiilor de învăţământ.
 15. Acceptarea în învăţământul gimnazial şi liceal, în calitate de cadre didactice calificate, a absolvenţilor de studii superioare din specialităţi apropiate domeniului predat.
 16. Creşterea semnificativa a numărului de burse acordate de către Statul român tinerilor din Republica Moldova, pentru a putea studia în România.

POLITICA EXTERNA

Politica externă,trebuie sa fie consecventă şi previzibilă

 • Politica externă a României se caracterizată prin mediocritate şi este gestionată, în mare parte, de personaje fără scrupule, sclavi ai intereselor pe termen scurt. Acest aspect afectează ireversibil, de multe ori, percepţia partenerilor strategici ai ţării;
 • Locul României nu este de partea dictaturilor ruse şi chineze, ci între statele democratice guvernate de statul de drept. În loc de retorică anti-UE, să ne aliniem în viitor cu cei care promovează o reformă a sistemului de integrare europeană;
 • Ca o iniţiativă de cooperare internaţională care vizează reducerea crizei ecologice globale, ţara noastră ar trebui să caute şi să găsească noi roluri şi aliaţi internaţionali.

JUSTIȚIE

Creşterea capacitaţii de lupta împotriva crimei organizate, a evaziunii fiscale, a corupţiei generalizate prin creşterea nivelului de pregătire a instituţiilor de implementare a legii, plecând de la premisa că Instituţiile vor acţiona cu deplina respectare a drepturilor fundamentale.Art.13. P.A.D. promovează o nouă formă de organizare şi administrare a Puterii Judecătoreşti, aşezată pe următoarele principii şi coordonate de bază:

 1. Magistratul nu este Legea. El aplică Legea în spiritul şi litera ei.
 2. Justiţia se înfăptuieşte în numele Legii.
 3. Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru-toţi.
 4. Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai Legii.
 5. În desfăşurarea actului de Justiţie, dreptatea şi morala sunt primordiale, concordanţa dintre ele fiind absolut necesară.
 6. Standardizarea şi uniformizarea practicii judiciare la nivel naţional astfel încât să nu mai existe contradicţii în practica judiciară de la o instanţă la alta ( cazuri similare, cu sentinţe diametral opuse), respectarea strictă a jurisprudenţei.
 7. Stabilirea prin Lege a responsabilităţii administrative şi penale a magistraţilor şi a avocaţilor faţă de erorile judiciare şi faţă de nerespectarea conduitei profesionale.
 8. Promovarea unui nou cod penal, cu pedepse mari şi foarte mari, în special pentru recidivişti, precum şi pentru infracţiunile stabilite de legiuitor a fi grave.
 9. Înlocuirea principiului contopirii pedepselor cu cel al însumării acestora.

SĂNĂTATEA

Sănătatea unui popor este unul dintre elementele de esenţă ale securităţii naţionale despre care se vorbeşte în Tratatul de Bază al Uniunii Europene, art.4 alineat (2), iar această sănătate este direct proporţională cu nivelul la care se găseşte Sistemul de Sănătate naţională. Prin urmare Partidul S.O.S.ROMANIA include reforma acestui Sistem printre priorităţile sale şi îşi propune realizarea următoarelor obiective în această direcţie.
Elaborarea unui Proiect de Lege a Sănătăţii naţionale, după modelul francez, şi apoi susţinerea lui în Parlament. Un proiect care să ţină cont de faptul că în Sistemul de Sănătate, public sau privat, securitatea sanitară a oamenilor este prioritară şi nu afacerile din domeniu. Un proiect din care să nu lipsească, în nici un caz:

 1. Depolitizarea conducerilor locale / judeţene ale Sistemului de Sănătate şi stabilirea funcţiilor de conducere din domeniu pe bază de competenţă şi experienţă profesională.
 2. Desemnarea industriei farmaceutice drept domeniu economic strategic şi revigorarea imediată a acestuia.
 3. Revitalizarea Institutului Cantacuzino şi punerea lui in funcţiune în maximum doi ani, a filialelor aparţinătoare precum şi a celorlalte Institute de cercetare din domeniu. Susţinerea Cercetării autohtone şi producerea de vaccinuri româneşti.
 4. Prioritizarea competenţei profesionale, la nivel central, care trebuie să fie înaintea celei politice. (Adică, un Ministru al Sănătăţii sau un Secretar de Stat din domeniu să fie numit, în mod obligatoriu şi prioritar, pe bază de competenţă profesională).
 5. Obligativitatea prevenţiei medicale, dotarea în această direcţie cu toate cele necesare şi modalităţile de aplicare a ei (,,este mai uşor să previi decât să tratezi”).
 6. Promovarea intensivă şi obligatorie, la toate nivelurile de pregătire (începând chiar de la grădiniţă), a unei educaţii sanitare riguroase.
 7. Reorganizarea, modernizarea sistemului sanitar prin demolarea efectivă, rând pe rând a spitalelor, policlinicilor vechi şi construirea în locul acestora, a unor spitale de stat sau private, dispensare, policlinici, centre naţionale de cercetare, după cele mai înalte standarde mondiale.
 8. Administrarea corectă şi eficientă, atât în plan local cât şi la nivel naţional a patrimoniului din Sistemul de Sănătate.
 9. Elaborarea de protocoale şi strategii prin care medicina alopată tradiţională, să colaboreze cu medicina alternativă, naturistă, autohtonă, consacrată şi verificată în ceea ce priveşte eficienţa terapiilor.
 10. Măsuri concrete în direcţia ridicării gradului de profesionalism a cadrelor medicale, dar şi de stopare a exodului acestora.
 11. Transparenţă maximă în managementul spitalelor.
 12. Punerea la punct, dotarea şi încurajarea asistenţei ambulatorii.
 13. Interzicerea, prin Lege, a comercializării pe piaţa românească a produselor farmaceutice sau a medicamentelor, rară studii clasice, aprofundate, realizate de organismele abilitate independente, care să stabilească în mod clar calitatea acestora.

Reforma M.A.I. este una absolut necesară

Propunem următoarele măsuri directoare:

 1. Depolitizarea totală a Poliţiei române.
 2. Miniştrii şi Secretarii de Stat de resort trebuie să fie aleşi din rândul lucrătorilor din domeniu, exclusiv pe bază de competenţă, experienţă, rezultate, moralitate. V rem miniştri tehnocraţi în acest domeniu.
 3. Regândirea structurii organizatorice a Poliţiei române. Propunem desfiinţarea Inspectoratelor de Poliţie Judeţene ş1 înlocuirea lor cu 4 Inspectorate Teritoriale de Comandă plus IGPR.
 4. Desfiinţarea Poliţiei Locale.
 5. Ridicarea gradului de pregătire tehnică, profesională, a tuturor poliţiştilor români.
 6. Ridicarea gradului de pregătire fizică a poliţiştilor cu acţiune directă.
 7. Dotarea poliţiştilor să fie la cele mai înalte standarde europene.
 8. Trecerea Jandarmeriei în subordinea M.Ap.N. Transformarea ei în trupe de intervenţie, de elită, folosite în situaţii speciale, reglementate prin Lege.
 9. Reglementarea salariilor din domeniu în concordanţă cu normele existente în celelalte state europene, în raport cu realităţile din România.

Programul politic al Partidului S.O.S.ROMÂNIA,va fi discutat şi completat de primul Congres Naţional al partidului

facebook.com linkedin.com twitter.com
Categories:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Posts

S.O.S. Romania e la un pas de prăbușire!
Sunați pe toți, ca avem nevoie de semnăturile și Votul lor. Daca nu faceți ce
In loc de cadouri trimise in strainatate, mai bine combatem Sărăcia din Romania
Asta e „Tara lucrului bine Făcut” după cum a spus președintele României, K.W. Iohannis acuma
CEDO are obligația de a se prezenta in toate limbile tarilor care au semnat convenția CEDO!
Semnată în 1950 de Consiliul Europei, CEDO este un tratat internațional care protejează drepturile omului și libertățile