Cetățenii români cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în străinătate vor putea să îsi exercite dreptul la vot la secțiile de votare care vor fi organizate în străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților în zilele de 5 și 6 decembrie 2020.

In acest an am hotărât sa susțin Partidul Mișcarea Populara pentru ca am fost impresionat de activitățile parlamentarilor PMP din ultimii 4 ani și în special de deputatul Constantin Codreanu ce s-a implicat foarte mult în proiectele Romanilor de Pretutindeni.

Votarea se desfășoară în zilele de 5 și 6 decembrie 2020 între 7.00-21.00 (ora locală), cu posibilitatea prelungirii votării până la ora locală 23.59 dacă mai sunt alegători în secție sau la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot.

Întrebări și Răspunsuri!

Principala diferență dintre reprezentant și delegat este aceea că reprezentantul participă la operațiunile biroului electoral al secției de votare (având calitatea de membru al biroului), în timp ce delegatul doar asistă la operațiunile biroului electoral al secției de votare.

Atât reprezentantul, cât și delegatul au dreptul de a sesiza (în scris) președintele biroului secției de votare cu privire la nereguli, iar președintele biroului secției de votare trebuie să soluționeze sesizarea. În plus față de delegați, legea conferă reprezentanților dreptul de a contesta identitatea persoanei care se prezintă la vot.

 • Ești unul dintre membri comisiei electorale din secția de votare
 • Ești responsabil de desfășurarea corectă a procesului electoral
 • Trebuie să fii prezent pe 05.Dec. de la deschiderea secției (6:00) și până la finalizarea numărării voturilor (poate fi chiar și 4.00), dar și în seara de dinaintea alegerilor (04.Dec.)
 • Nu ai voie să părăsești secția de votare decât pentru pauze scurte pentru nevoi biologice
 • Ești plătit pentru a îndeplini acest rol și vei avea asigurate și apa și mâncarea pt ziua respectivă
 • observatorul nu este plătit
 • observatorul nu are voie să atingă nimic din secție
 • observatorul independent (ex. cei acreditati de Fiecare vot) nu pot fi membri ai unui partid, dar și partidele pot avea observatori în secție
 • observatorul poate fi mobil și să viziteze mai multe secții, dar pe perioada numărării voturilor nu mai are voie nici el să iasă din secția încuiată
 • observatorul poate face doar sesizări la BEC, dar nu poate interveni direct în secție dacă sesizează ceva în neregulă
 • Pregătirea secției de votare și a materialelor de vot (sigilare, ștampilare etc)
 • Primirea votanților
 • Verificarea datelor din cartea de identitate a votantului pe listele de votanți
 • Înmânare buletinului de vot și ștampilei de vot
 • Lipit abtibild ”Votat” pe cartea de identitate a votantului
 • Primirea ștampilei de vot și înmânare cărții de identitate
 • Participare la numărarea voturilor
 • Semnarea proceselor verbale și a celorlalte documente necesare în procesul desfășurării alegerilor
 • Raportarea către PMP Germania a numărului de votanți pe parcursul zilei și a numărului de voturi la final
 • Sesizarea situațiilor neregulamentare care apar
 • Participare la trainingul pentru delegați

Reprezentantul va afla, de la președintele biroului electoral al secției de votare, detalii privind locul și data la care își va primi indemnizația. H.G. nr. 637/2016 prevede că plata indemnizațiilor și drepturilor cuvenite membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare se face de către instituțiile prefectului sau Ministerul Afacerilor Externe, după caz.

Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare primesc din partea statului câte o indemnizație de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile (prin zi de activitate se înțelege munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe zi). Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate primesc în plus 150 de lei pentru fiecare zi de activitate, tot din partea statului.

Deocamdată nu știm exact care este suma exacta, dar din cauza pandemiei Covid-19, se presupune ca sumele vor fi mărite.

Alegerile din acest an se vor face pe o perioada de 2 zile. Dar pentru ca trebuie luat în calcul și o zi înainte de pregătire, ve-ți fi plătiți 3 zile.

Harta cu toate secțiile de Vot din Afara României o găsiți aici: https://bit.ly/hartasectiidiaspora  

Pentru a afla unde este secția de vot în care ești arondat, apasă aici: https://www.registrulelectoral.ro/

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate își pot exercita dreptul de vot la secțiile organizate în străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate:

a) pașaportul simplu, cu menționarea țării de domiciliu;

b) pașaportul simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu;

c) pașaportul simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu.

Cetățenii români cu reședința în străinătate își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, însoțite de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea reședinței:

a) cartea de identitate;

b) cartea electronică de identitate;

c) cartea de identitate provizorie;

d) buletinul de identitate;

e) pașaportul diplomatic;

f) pașaportul diplomatic electronic;

g) pașaportul de serviciu;

h) pașaportul de serviciu electronic;

i) pașaportul simplu;

j) pașaportul simplu electronic;

k) pașaportul simplu temporar.

In plus este nevoie de:

Cetateni din Austria:

1. Dovadă de înscriere sau înregistrare (Bestätigung der Meldung sau Meldezettel)
2. Adeverinţă de înregistrare pentru cetăţenii SEE şi ai Confederaţiei Elveţiene
(Anmeldebescheinigung für EWR Bürgern-innen und Schweizer Bürger-innen)
3. Certificat privind libera circulaţie în UE (EU Freizügigkeitsbestätigung)
4. Titlu de şedere sau dovadă de stabilire (Aufenthaltstitel)
5. Document de identitate cu fotografie pentru cetăţenii comunitari (EULichtbildausweis)
6. Adeverinţă de lungă şedere (Bescheinigung des Daueraufenthalts)

Cetatenii din Germania: 

1. Adeverinţă privind domiciliul permanent/reşedinţa
2. Adeverinţă privind dreptul la liberă circulaţie şi la alegerea domiciliului în UE
3. Permis de muncă (numai pentru persoanele care deţin şi cetăţenia germană)
4. Permis de şedere pe durată determinată
5. Permis de şedere
6. Permisiune de stabilire permanentă
7. Permisiune de şedere permanentă EU

Cetățenii romani din alte tari pot vedea aici lista cu actele necesare: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_omae_1627_20191_cu_anexe.pdf

!!! IMPORTANT !!!! Potrivit art.1 din Decizia nr 35/2020 a Biroului Electoral Central, alegătorul care deține un act de  identitate din cele prevăzute mai sus, al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020, își poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 în baza acestuia.

Alegătorii cu domiciliul sau reședința în străinătate votează în cadrul alegerilor parlamentare pentru senatorii și deputații circumscripției electorale pentru cetățenii din afara țarii. Circumscripția electorală pentru cetățenii români din afara țării este reprezentată de 4 deputați și 2 senatori.

Procesul de votare se desfășoară pe parcursul a două zile: 5 și 6 decembrie 2020. Secțiile de votare sunt deschise între ora 7.00 și ora 21.00 (ore locale).

Alegătorii care la ora 21.00 (ora locală) se află în interiorul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot, pot vota până la ora 23.59 (ora locală).

Dacă aveți domiciliul în străinătate, nu puteți vota în România.

Dacă aveți reședința în străinătate, puteți vota în România doar la secția de votare la care sunteți arondat, conform adresei de domiciliu din România sau la orice altă secție organizată în circumscripția respectivă, în cazul în care nu sunteți în localitatea de domiciliu.

Nu puteți vota în străinătate dacă aveți domiciliul în România; la secțiile de votare organizate în străinătate pot vota doar cetățenii români care fac dovada faptului că au domiciliul sau reședința în străinătate.

Sunt exceptați: militarii, polițiștii și personalul civil român din instituțiile sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională trimiși în misiune în teatre de operații din străinătate, care își pot exercita dreptul de vot la orice secție de votare constituită în țara în care își desfășoară misiunea în baza pașaportului de serviciu (conform art. 83 alin. (5) din Legea nr. 208/2015); personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale din străinătate (conform art. 51 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 208/2015); candidații, dacă aceștia candidează în circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării (conform art. 51 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 208/2015);

În mod excepțional, ținând cont de restricțiile impuse în multe state din cauza pandemiei de COVID-19, Biroul Electoral Central a decis că, la alegerile parlamentare din acest an, cetățenii români cu actele de identitate menționate mai sus și care au expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020 își pot exercita dreptul de vot.

Nu, acest tip de document nu face parte din categoria actelor de identitate în baza cărora se poate vota, conform Legii nr. 208/2015.

Dacă nu expediați plicul exterior cu votul prin corespondență sau dacă acesta nu ajunge în timp util la biroul electoral pentru votul prin corespondență (confirmarea primirii plicului de către biroul electoral pentru votul prin corespondență se face prin e-mail transmis de către AEP până cel mai târziu 3 decembrie), puteți vota la orice secție de votare organizată în străinătate, prezentând un act de identitate valabil (inclusiv dacă a expirat în perioada 1 martie 2020 – 6 decembrie 2020) și faceți dovada domiciliului sau a reședinței în străinătate. 

Recomandăm cetățenilor români să se prezinte la vot în ambele zile în care se poate vota în străinătate, respectiv 5 și 6 decembrie, și să păstreze distanța fizică recomandată de minimum 1,5 metri (prevăzută de legislația bavareză), atât în interiorul secției de votare cât și în timp ce așteaptă să intre în sediul secției de votare. De asemenea, numărul total al persoanelor prezente simultan nu trebuie să depășească 5 persoane, număr maxim admis de reglementările locale.

Un membru al biroului electoral al secției și reprezentantul firmei de pază vor monitoriza fluxul de alegători și vor permite accesul în secția de votare a unui număr limitat de alegători, în scopul prevenirii formării de aglomerări.

Toți membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în străinătate vor purta masca de protecție. Recomandăm ferm alegătorilor care se prezintă la urne să poarte măști de protecție, să își dezinfecteze mâinile la intrarea în localul de vot, după fiecare contact cu alte persoane sau cu obiecte care ar putea fi atinse și de alte persoane, precum și la ieșirea din localul de vot. Recomandăm ca alegătorii să păstreze o distanță fizică de minimum 1,5 metri față de ceilalți participanți la procesul electoral în timp ce se află în interiorul secției de votare și în timp ce așteaptă la rând să intre în localul de vot. Localul de vot va fi dotat cu recipiente pentru dezinfectarea mâinilor, atât la intrare și la ieșire, cât și în interior. Încăperea în care se află secția de votare va fi aerisită periodic, suprafețele comune (birouri, cabine de vot) și instrumentele necesare votării vor fi dezinfectate periodic pe durata derulării procesului electoral. De asemenea, alegătorii vor fi supuși, la intrarea în sediul secției de votare, unui triaj observațional și vor fi termometrizaţi cu ajutorul unui termometru non-contact, în cazul persoanelor cu simptome respiratorii evidente (de exemplu, tuse, rinoree, dificultăţi în respiraţie) sau febrilitate (temperatură de peste 37,3°C) fiind stabilite proceduri stricte și sigure pentru accesul în localul de vot.

La intrarea în secția de votare veți putea primi mască de protecție și mănuși și veți avea la dispoziție dezinfectant pentru igienizarea mâinilor.

Măsurile de carantină, precum nivelul restricțiilor de circulație, limitările adunărilor publice, precum și excepțiile de la aceste interdicții diferă de la stat la stat. Interdicțiile și restricțiile specifice la nivelul unui stat sau altul pot afecta organizarea și desfășurarea procesului de vot, de aceea vă recomandăm să respectați întocmai recomandările autorităților din zona sau țara în care vă aflați și să consultați constant secțiunea dedicată alegerilor parlamentare de pe pagina de internet a MAE cu privire la situația secțiilor de votare.

Atât Centrala MAE, cât și misiunile diplomatice vor anunța în timp real și prin intermediul tuturor canalelor de comunicare disponibile dacă vor apărea situații în care anumite secții nu vor putea fi deschise, cât și alternativele oferite alegătorilor.

De asemenea, harta interactivă a secțiilor de votare va fi actualizată în timp real, astfel încât să puteți verifica situația în fiecare moment.

În baza legislației electorale actuale, în străinătate nu se folosesc urnele mobile.

Dacă prezentați simptome specifice COVID-19 vă rugăm să nu vă prezentați la secțiile de vot!

Recomandăm ferm ca toți participanții la procesul electoral (alegători, membri ai biroului secției de votare, observatori) să respecte măsurile uzuale de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2:

 • să poarte masca de protecție în așa fel încât să acopere și nasul și gura;
 • să își dezinfecteze mâinile la intrarea și la ieșirea în localul de vot;
 • să păstreze o distanță de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți alegători și membrii secției de votare când se află în secția de votare, precum și în timp ce se așteaptă la rând pentru a intra în secția de votare;
 • să evite (la prezentarea actelor de identitate, preluarea ștampilei și a buletinelor de vot) manipularea acestora fără dezinfectarea mâinilor în prealabil și a contactului direct cu membrii secției de votare.

Regulile și măsurile menite să asigure siguranța sanitară pe parcursul procesului de votare vor fi comunicate și publicate în mod vizibil, atât în interiorul, cât și în exteriorul secției de votare. Personalul secției de votare va depune, ca de fiecare dată, toate eforturile pentru organizarea procesului de votare într-o manieră sigură și eficientă, însă facem apel la respectarea cu strictețe a regulilor aplicabile în contextul epidemiologic actual.

Vă recomandăm ferm respectarea cu strictețe a măsurilor sanitare și a regulilor stabilite de către statul de reședință în contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, vă recomandăm să vă informați din timp asupra regulilor aplicabile și a măsurilor ce trebuie respectate pe durata desfășurării procesului de votare.

 

Nu, legislația electorală a României nu prevede această opțiune la acest moment.

Cele mai multe secții de votare vor fi organizate în Spania (140 de secții, față de 143 organizate la alegerile prezidențiale din 2019),