CEDO-Conventia europeana a drepturilor omului

CEDO-Manual de drept european privind accesul la justiție

ATENTIE MARE la Articolul 35 Condiţiile de admisibilitate
1. Curtea nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor
de recurs interne, aşa cum se înţelege din principiile de drept
internaţional general recunoscute, şi într-un termen de 6 luni
începând cu data deciziei interne definitive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X