Va convine sa platiti taxa de Radio-TV chiar daca nu te uiti sau asculti programele Statului?

Persoanele fizice din România, cât și cele juridice, sunt obligate legal să plătească, lunar, o taxă radio-TV, care este inclusă în abonamentul la energie electrică. Aceasta este de 6,5 lei pentru persoane fizice (4 lei pentru TVR, 2,5 lei pentru Societatea Naţională de Radiodifuziune) şi 30 de lei pe lună pentru firme. Furnizorii impliciți de energie electrică Electrica, CEZ, Enel, E.ON au fost mandatați de către Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune să colecteze această taxă.

Baza legală a taxei radio-TV este Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată în1999, și Hotărârea Guvernului României nr. 978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune, respectiv Hotărârea nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.

Introducerea taxei radio-TV în factura de energie electrică a consumatorilor a dat naștere la numeroase discuții. Dacă în lege este prevăzută obligația achitării acestei taxe de către posesorii de receptoare radio/TV, hotărârile de guvern privind aplicarea legii instituție obligația indiferent de posesia respectivelor receptoare. Prin receptor radio se înţelege orice aparat care poate recepţiona programele de radio, respectiv: radio la domiciliu, in maşina personală, telefon mobil, calculator, iPoduri sau orice alte aparate de natura celor care pot recepta în orice mod programele radio, precum şi abonamentele la cablu TV.

Curtea Constituțională a declarat, prin decizia 448/2013, că dispozițiile art. 40 alin (3) din Legea nr. 41/1994 sunt constituționale doar în măsura în care taxa pentru serviciul public de radiodifuziune și de televiziune se aplică numai persoanelor care beneficiază de aceste servicii.

Pentru a putea înţelege toate aspectele legale ce decurg din calitatea de plătitor de taxa radio-TV , se impun următoarele precizări, structurate de Laurenţiu Urluescu, membru în comitetul director al Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România(AFEER) :

Pentru persoane fizice:

– Taxa radio

– este obligatorie de a se plăti de către toate familiile din România (prin familie, în înţelesul prezentei hotărâri, se înţelege: soţul, soţia, copiii, precum şi orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun şi gospodăresc împreună). În această categorie se încadrează și persoanele fizice care locuiesc singure;
– taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se va încasa prin furnizorii impliciți de energie electrică, o dată cu plata energiei electrice consummate;
– persoanele care îşi asigură din alte surse energia electrică şi nu au contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu societăţile mandatate, vor plăti taxa direct Societăţii Române de Radiodifuziune

Scutiri:

• sunt scutite de la plata taxei radio: familiile şi persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice abonate la reţele de radioamplificare, pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariaţii şi pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale (eroi martiri si luptatori in revolutie, veteran de razboi, persoane persecutate conform Legii 118/1990, personalului armatei participant la acţiuni militare – OUG82/2006, etc);
• persoanele fizice care deţin două sau mai multe locuinţe plătesc taxa radio la adresa unde au domiciliul stabil, iar pentru celelalte locuinţe nu vor plăti taxa radio dacă declară pe propria răspundere că în acestea nu locuiesc alte familii sau persoane singure;
• persoanele fizice sunt exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune în baza unei declaraţii pe propria răspundere. În declaraţia pe propria răspundere trebuie să se precizeze că nu se deţin receptoare radio la domiciliu, maşina personală, telefonul mobil, iPoduri sau orice alte aparate de receptare a programelor radio, precum şi abonamentele la cablu TV. Declaraţiile pe propria răspundere, date de persoanele fizice pentru exceptarea de plată a taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, se vor reînnoi şi depune cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea termenului de 12 luni de la ultima declaraţie depusă
 Sancţiuni

•  Fapta persoanei fizice care declară în mod eronat că nu deţine receptoare radio constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 1 din anexă, pe o perioadă de 1 an.

Taxa TV

–  este obligatorie de a se plăti de către toate familiile din Romania, cu excepţia celor care declară pe propria răspundere că nu deţin receptoare TV (prin familie, în înţelesul prezentei hotărâri, se înţelege: soţul, soţia, copiii, precum şi orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun şi gospodăresc împreună). Aici se încadreaza și persoanele fizice care locuiesc singure;
– Taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se va încasa prin furnizorii impliciti de energie electrica, o dată cu plata energiei electrice consumate;
– Persoanele care îşi asigură din alte surse energia electrică şi nu au contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu societăţile mandatate, vor plăti taxa direct Societăţii Române de Televiziune – TVR .

Scutiri:
• sunt scutite de la plata taxei radio TV: familiile şi persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice abonate la reţele de radioamplificare, pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariaţii şi pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale;
• persoanele fizice care deţin două sau mai multe locuinţe plătesc taxa TV la adresa unde au domiciliul stabil iar pentru celelalte locuinţe nu vor plăti taxa TV dacă declară pe propria răspundere că în acestea nu locuiesc alte familii sau persoane singure;
• persoanele fizice sunt exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziuneteleviziune în baza unei declaraţii pe propria răspundere. În declaraţia pe propria răspundere trebuie să se precizeze că nu se deţin receptoare radio TV la domiciliu, maşina personală, telefonul mobil, iPoduri sau orice alte aparate de receptare a programelor radio, precum şi abonamentele la cablu TV. Declaraţiile pe propria răspundere, date de persoanele fizice pentru exceptarea de plată a taxei pentru serviciul public de televiziune, se vor reînnoi şi depune cu cel puţin 30 de zile înainte de împlinirea termenului de 12 luni de la ultima declaraţie depusă.

 Sancţiuni

• Fapta persoanei fizice care declară în mod eronat că nu deţine receptoare TV constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 1 din anexă, pe o perioadă de 1 an.

Pentru persoane juridice

– Taxa radio

– este obligatorie de a se plăti de către toate persoanele juridice cu sediul în România (incluzând microintreprinderi, filiale, sucursale, subunități fără personalitate juridică reprezentante ale firmelor cu sediul în strainătate);
– taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se va încasa prin furnizorii impliciți de energie electrică, odată cu plata energiei electrice consummate;
– persoanele care îşi asigură din alte surse energia electrică şi nu au contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu societăţile mandatate, vor plăti taxa direct Societăţii Române de Radiodifuziune în contul RO12RNCB0072020805170138, BCR Sector 1, Bucuresti.

Scutiri

• sunt scutite de la plata taxei radio: asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, azilurile de bătrâni, unităţile sanitare de stat, unităţile militare, unităţile de învăţământ de stat (unităţi de învăţământ superior, şcoli, grădiniţe), căminele de copii şi creşele de stat, unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale;
• obligaţia de plată a taxei radio pentru restul persoanele juridice (in afara celor mentionati mai sus) nu este condiţionată de deţinerea receptoarelor radio.

Penalităţi:

• pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune persoanele fizice obligate la plata acestei taxe plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere;
• fapta persoanei juridice de a nu plăti taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei pr pe o perioadă de 1 an.

Taxa TV:

– este obligatorie de a se plăti de către toate persoanele juridice cu sediul în România (incluzând microîntreprinderi, filiale, sucursale, subunități fără personalitate juridică,reprezentante ale firmelor cu sediul în strainătate);
– taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se va încasa prin furnizorii impliciti de energie electrica, odată cu plata energiei electrice consummate;
– persoanele care îşi asigură din alte surse energia electrică şi nu au contract de furnizare a energiei electrice încheiat cu societăţile mandatate, vor plăti taxa direct Societăţii Române de Televiziune.

Scutiri:

• sunt scutite de la plata taxei TV: asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, azilurile de bătrâni, unităţile sanitare de stat, unităţile militare, unităţile de învăţământ de stat (unităţi de învăţământ superior, şcoli, grădiniţe), căminele de copii şi creşele de stat, unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale;
• având în vedere decizia 448/2013 a Curții Constituționale și decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție din 2012 privind constituționalitatea art. 40 alin. 3 din legea 41/1994, se societatile care pot dovedi că nu beneficiază de serviciul public de televiziune, nu vor plăti această taxa.

Penalităţi

• pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de televiziune, persoanele fizice obligate plătesc penalităţi pentru fiecare zi de întârziere;
• fapta persoanei juridice de a nu plăti taxa lunară pentru serviciul public de televiziune constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei pr pe o perioadă de 1 an.

„Majoritatea furnizorilor de pe piața concurențială nu sunt mandatați ca și colectori ai taxei radio-TV, urmând ca plata obligațiilor să fie făcută direct de către consumatori în contul SRR sau TVR. Este dealtfel de avut în vedere că termenul de prescripție care se aplică pentru taxa radio/TV este de 3 ani”, apreciază Urluescu.

În România, există circa 10 milioane de consumatori ce plătesc taxa radio – TV. Anual, această taxă produce încasări de zeci de milioane de euro pentru TVR şi SRR.

 

One Reply to “Cotizatia de Radio Televiziune”

  1. Nu sunt de acord cu plata unei impozite ascunse sub numele de Taxa. Este inacceptabil o asemenea escrocherie

Schreibe einen Kommentar