Noul Cod de Procedură Civilă republicat 2015

Este de mentionat si trebuie tinut minte urmatorul Articol:
Art. 426: Redactarea şi semnarea hotărârii
(5) Hotărârea se va redacta şi se va semna în cel mult 30 de zile de la pronunţare. Opinia separată a judecătorului
rămas în minoritate, precum şi, când este cazul, opinia concurentă se redactează şi se semnează în acelaşi termen.
(6) Hotărârea se va întocmi în două exemplare originale, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se
va depune spre conservare la dosarul de hotărâri al instanţei.

este interesant sa existe in lege un asemenea articol, dar sa nu existe mentionata Pedeapsa incalcarii acestuia!

Schreibe einen Kommentar